Stokke kirke

Stokke kirke fra sør

Stokke som kirkested går tilbake til middelalderen. Sognet er omtalt i 1330 og kirken i 1386. Det er mulig at den ble lagt ved et gammelt hovsted. Kanskje ble det oppført en enkel trekirke først, men den kirken som stod frem til 1880-tallet, var en murkirke viet til apostelen Andreas (festdag 3. mai iflg. Kirkelig fellesråd, skjønt det er vanligvis den 30. november som forbindes med ham). Kirken var i privat eie fra 1673, eid av greven, men ble solgt til lokale gårdeiere i 1883 og overdratt til menigheten i 1884. Den kirken ble ansett for å være for liten, og den ble revet i 1885 og ny kirke oppført.

Til byggingen av Stokke kirke brukte man Jacob Wilhelm Nordans tegninger til Asker kirke med noen endringer. Grunnstein ble nedlagt under alteret den 1. oktober 1885, og kirken ble oppført under byggmester Carl G. Berg og innviet av biskop Essendrop den 24. november 1886. Det er en langkirke i tegl med vesttårn med våpenhus i tårnfoten, rektangulært skip og rett avsluttet kor omgitt av sakristier. Ved innvielsen hadde kirken 700 sitteplasser (noen steder står det 600); i dag har den rundt 500. Kirken ble grundig restaurert utvendig og innvendig på slutten av 1960-tallet.

Altertavlen (1886) er malt av Christen Brun i kopi etter Adolph Tidemands populære bilde Oppstandelsen i Bragernes kirke. Om prekestol og døpefont sier ikke litteraturen mye, og den er både motsigelsesfull og mangelfull når det gjelder orgel. Ifølge kirkeleksikonet (utigtt 1993) har Stokke et Jørgensen-orgel fra 1886 (formodentlig merket August Nielsens eftf.). Hvis dette fortsatt er i bruk, må det sies å være meget gammelt, og vi må anta at det er blitt restaurert flere ganger. På den annen side sies det i jubileumsboken fra 1986 at man før innvielsen hadde kontakt med orgelbygger Filtvedt i Oslo, mens en annen beskrivelse i samme bok mener orgele på 1930-tallet var tysk og gammelt. Ellers omtaler samme bok et syv stemmers kororgel fra Robert Gustavsson fra 1986. Av de to kirkeklokkene er den ene overført fra gamlekirken og den andre støpt av Olsen Nauen. Kirken ser ut til å være en populær konsertarena.

Et gravkapell ble i 1925 oppført på nordsiden av kirken av byggmester Kr. Undelstvedt. Det ble i 1959 restaurert og utvidet til 150 plasser pluss 50 ståplasser samt galleri med orgel. Noen eldre gravminner av støpejern (både kors og plater) er festet til nordre kirkevegg. Det er noen begravelser like ved siden av kirken, men ellers ligger det største kirkegårdsområdet nedenfor fylkesvei 303. Det er mulig det oppleves som problematisk å krysse veien, for det har vært foreslått i en reguleringsplan å anlegge gangbro, noe det har kommet innsigelser mot. Det sies å være mange ledige plasser på kirkegården, men rapporteres likevel at kommunen har planer om å anlegge ny kirkegård ved Vear arbeidskirke på grensen til Tønsberg, ca. 7,5 km unna. Prestegården ligger sørvest for kirken (og sør for kirkegården).

Det ble i 2009 meldt om dårlig økonomi i kommunen og for Stokke kirke. Dette har gjort at kirken har måttet holde stengt i perioder og si opp ansatte.

Det var bispevisitas i Stokke i september 2011. Stokke kirke feirer 125-årsjubileum høsten 2011 (se program). Selve jubileumsgudstjenesten er søndag 27. november.

Kilder og videre lesning:

Vist 764 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

I Stokke har de et minnesmerke over de falne. Det ligger nord for gravplassen vi ser på bildet ditt.
Har et bilde av dette. Da jeg søkte for å finne opplysninger om det på nettet fant jeg ingenting, men denne linken viser en minnetavle inne i kirken.

Skal ta en ny tur til våren og se om jeg kan ta et bedre bilde og få med teksten ved foten.

Om du ser på andre bilder i arkivet, nede til høyre på linken hvor du ser minnetavlen, vil du se at Stokke også har en minnebauta over flyslipp.
Link til denne bautaen. Fire bilder.

Hei.
Jeg ser det er lagt ut bilde av krigminnesmerke.
Dette krigsminnesmerke er min min farfar og oldefar som har laget.
Henry Albert Andersen og Nils Theodor Andersen laget dette i ett skur i Tjølling Larvik.
Minnesmerke er laget i berganstein.
Mannen som sitter på kne, skal symbolisere sønnen til Nils Theodor, Arne Andersen, som ble drept under krigen i Gudbrandsdalen.
Pappa har fortalt at alle navnene som er hugget inn, er hugget inn med hammer og meisel. ")

Det var fint å se bildet igjen, det er så mange år siden denne ble laget og plassert her, at min far hadde egentlig glemt det, men det var veldig morro å se den igjen.
Tror jammen jeg må ta med meg sønnen min ( som er oppkalt etter sin oldefar (min farfar) ) Henrik å fortelle han historien å få tatt litt bilder.

Det som er litt synd med historien bak denne statuen, er at min farfar og oldefar fikk aldi del av “æren” ved å ha laget den. All “æren” gikk til kunstnern, men min far husker ikke navnet til kunstneren.

Tusen takk Lillian for at du deler denne historien med oss på origo. Nå er minnesmerke fremme i lyset her og vi som ser det hedrer dem som skapte det. Det er et kraftfullt minnesmerke.
Det hadde vært veldig hyggelig om du legger inn noen bilder fra turen din til Stokke! God tur! :-)

Annonse

Nye bilder