Riksantikvarens stavkirkeprogram

Konstraster på Borgund stavkirke juli 2011

Den som har besøkt noen stavkirker i det siste, vil trolig ha lagt merke til at det foregår restaureringsarbeider ved flere av dem. Det er ikke uvanlig at arbeidet utføres utenfor turistsesongen for så å ta en pause om sommeren og fortsette utpå høsten.

Bak dette står Riksantikvaren, som har et program for restaurering, dokumentasjon og vedlikehold av stavkirker for perioden 2001-2015. På Riksantikvarens nettsted er det en PDF-brosjyre om dette arbeidet der det forklares kort hva som er gjort, og hva som vil bli gjort. Brosjyren er utgitt i desember 2008, så arbeidet har nødvendigvis kommet noe lenger enn det som er beskrevet der.

ADDENDUM:
I 2015 meldes det fra Riksantikvaren at alle stavkirkene er satt i stand.

Øye stavkirke april 2010

Øye stavkirke juli 2011

Lom stavkirke tjærebres juni 2010 (Foto: A.M. Egge)

Borgund stavkirke juli 2011

Vist 217 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder