Frøyas gravplasser

Frøya kommune består av øya med samme navn samt ca. 5400 bebodde og ubebodde øyer av mindre størrelse spredt over et relativt stort område. Veinettet gjør det i dag lett å ferdes over selve Frøya, og et tunnelsystem forbinder Frøya med Hitra og fastlandet innenfor. Motoriserte båter gjør det dessuten overkommelig å ferdes mellom øyene. Men slik har det ikke alltid vært.

I gamle dager kunne det være svært problematisk å frakte de døde til vigslede gravplasser ved kirkene. Derfor er det anlagt en rekke gravplasser rundt omkring, hvorav ikke alle brukes i særlig grad i dag. Mange av gravplassene ligger nær sjøen fordi man i gamle dager rodde for å komme dit. Dette er ikke alltid uproblematisk.

Wikipedia nevner følgende gravplasser i Frøya kommune:

  • Håvika (sørvest på Frøya)

  • Kveldsro (ved Titran)
  • Lok(k)nes(sa) (sør på Frøya; har visstnok vanskelig vinteradkomst)
  • Nordhammarvik eller Nordhammervik (sørøst på Frøya)
  • Sauøy (et stykke uti Norskehavet)
  • Setervollen gamle
  • Setervollen nye
  • Sistranda (nær kommunesenteret, øst på Frøya)
  • Værøy (et stykke uti Norskehavet)
  • Vågan (ikke langt fra Titran)

Bildene her er fra Setervollen gamle kirkegård, som også er markert på kartet. Selve kirkegården er inngjerdet med nettinggjerde, og det er et enkelt redskapshus med kors på taket, men ikke noe seremonibygg. Taket på redskapshuset er noe skadet. Setervollen nye kirkegård ligger litt lenger oppi bakken.

I våre dager har man ikke behov for alle disse gravplassene, og foruten tidevannsproblemer kan det være andre problemer knyttet til dem, så som vanskelig adkomst, sikkerhetsproblemer og manglende muligheter for utvidelse. En rapport i forbindelse med bispevisitasen i 2000 konkluderte med at noen av gravplassene burde nedlegges, og i en orientering fra februar 2009 foreslår kommunen å nedlegge fem av gravplassene: Håvika, Lokknes, Vågan, Sistranda og Værøy. Resultatet etter behandling av saken ser ut til å bli at bare Sistranda nedlegges i første omgang, mens Lokknes tas ut av vanlig bruk (ingen nye gravlegginger), Værøy opprettholdes så lenge det er interesse for det, og Håvika og Vågan opprettholdes som før (med et lite forbehold når det gjelder førstnevnte). Lokalavisen rapporterer om folks reaksjoner på nedleggelsen.

Vist 1051 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Veldig bra, Jan-Tore

Kveldsjobb trodde jeg lå mot Leirvikhamn men mulig jeg tar feil av kirkegårder? Å legge ned kirkegårder høres brutalt ønsker en nærmere informasjon hva dette går ut på?

Beklager sent svar. Det er godt mulig du har rett. Jeg mener jeg sjekket plasseringen på kartet før opprinnelig publisering, men Statkarts kartverk (Norgeskart.no) er så kronglete nå at det er vanskelig å gå dette etter i sømmene. Hører gjerne mer om presis plassering.

Annonse

Nye bilder