Betania Kongsberg

Kongsberg kirke troner på en høyde over byen, mens andre kirkesamfunn har samlet seg i Hasbergs vei, der vi på rekke og rad finner metodistkirken, advent(ist)kirken og pinsekirken. Kongsbergs pinsemenighet Betania holder til i dette bygget. Ifølge Wikipedia-oppslaget om menigheten, som ser ut til å være skrevet av menigheten selv, er menigheten blant de aller eldste pinsemenighetene i Norge, visstnok stiftet i 1895 og tilsluttet bevegelsen i 1910. Noe særlig mer om dens historie står ikke på menighetens nettsted, som konsentrerer seg mer om løpende virksomhet. Vi får tro at dette bygget er adskillig nyere enn menigheten, som ifølge pinsebevegelsens nettsted har til sammen 98 medlemmer og tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Vist 349 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder