Saltrød misjonshus

Dette huset nær Eydehavn er formodentlig tilholdssted for Saltrød misjonsforsamling, som er tilsluttet Misjonsforbundet. Ifølge forbundets nettsted er det bare åtte medlemmer. Likevel fikk foreningens søndagsskole Arendal kommunes frivillighetspris i 2005 for innsamling til hjelpesendinger til Estland og Latvia. Dette arbeidet resulterte i 2013 i tildeling av kongens fortjenestemedalje (se også NRK). Det fremstår slik sett som noe underlig når denne siden melder at det er ingen tilsynelatende form for aktivitet på stedet. Det er imidlertid lite å finne om huset på nettet ellers.

Vist 644 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder