Brydalen kirke

Brydalen i Tynset kommune ligger i en parallelldal til hoveddalføret i Østerdalen, et stykke nord for Finstadsjøen. Området ble bosatt på 1700-tallet, og stedet har bare rundt 100 innbyggere. Det ble anlagt gravplass her i 1781, og kirkebygget ble oppført i 1883 med dugnadsinnsats og innviet som skolekapell i 1884. Som arkitekt oppgis Ole Buhaugen. For alt jeg vet, kan han (også) ha vært byggmester.

Brydalen kirke er en laftet langkirke: rektangulært skip, polygonalt avsluttet kor (egentlig rektangulært med skrådde hjørner) og sakristi i forlengelsen av koret samt tårn over inngangen med galleri innenfor. Orienteringen er fra sør-sørøst til nord-nordvest, og kirken har stående panel utvendig og malte tømmerstokker innvendig. Kirkens størrelse er ifølge kommunen 94 kvadratmeter, og bygget har ca. 100 sitteplasser.

altertavlen er det montert en kopi av Bertel Thorvaldsens berømte Kristusstatue. Prekestolen (til høyre for alteret) ble overtatt fra Tylldalen kirke i 1926. Døpefonten, i tre, er på alder med kirken. Orgelet er bygget ved Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Årstallet oppgis i forskjellige kilder til 1983 eller 1985, og det ser ut til å ha blitt ombygget av Brødrene Torkildsen i 2000. De to kirkeklokkene er fra 1887, fra Heyerdahl & co (Kristiania). Alterduker og antependier er laget av Arnhild Grindahl og Maren Bergseth-Moen.

Ifølge dette nettstedet har bruken av kirken en økumenisk, om ikke flerreligiøs, karakter, og kirken brukes også til konserter og andre kulturarrangementer. Den kan kanskje kalles bygdas kulturhus?

Kirkegården er omgitt av hvitt stakitt. Nord for parkeringsplassen øst for kirken står et servicebygg / redskapshus.

Kilder og videre lesning:

Vist 821 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder