Sømådal kirke

Sømådal kirke ligger vest for Femunden — i Engerdal kommune nær grensene til Rendalen, Tolga og Os. Det er en laftet langkirke med galleri og 150 sitteplasser. Kirken har rektangulært skip, kort og smalt, rett avsluttet kor med sakristi i den østre forlengelsen samt våpenhus med takrytter i vest. Orienteringen er egentlig fra sørvest til nordøst. Byggmester var Gustav Knutsen. Både bygning og inventar er frembragt med stor lokal innsats. Kapellet (som det da var) ble innviet den 1. september 1937, etter at det hadde vært gravplass på stedet siden 1923.

Altertavlen ble laget av Hans Sorken til kirkens innvielse og viser korsfestelsen. Om prekestol og døpefont opplyser ikke kildene noe spesielt, men kirkeleksikonet, som ble utgitt i 1993, opplyser at orgelet er «nytt». Kirkeklokken er fra Olsen Nauen. Den ble gitt av dr. Alexander Malthe til gravplassens klokketårn, og han har også fått sitt navn inngravert i den.

Ellers rapporterer kirkeleksikonet og kommunen om alterduker fra prestefruen Astrid Sveinar fra 1937 og lysekrone og lampetter fra lærer Julius Rye på Tolga. Dørlås ble laget av Fred Julius Trøan fra Hodalen. Kirkenorge.no har bilder av altertavlen og orgelet.

Kirkegården er omgitt av stakittgjerde.

Det er bispevisitas i Engerdal i april 2012.

Kilder og videre lesning:

Vist 437 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder