Sion Rise

Dette huset — trolig et tidligere bedehus — ligger langs fylkesvei 174, mellom stasjonene Rise og RossedalenArendalsbanen. Huset er ikke å finne på fylkesoversikten til pinsebevegelsen, hvis menigheter gjerne tyr til Sion-navnet. Derimot tyder et oppslag på bygget samt denne Facebook-siden på at bruken av huset er endret i forhold til tidligere. Utover dette er det lite konkret å finne ved googling.

Vist 241 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder