Høvringen fjellalter

I Gudbrandsdalen og andre steder finnes det en rekke fjellkirker eller fjellkapeller, ofte bygget på privat initiativ, men med gudstjenester ved prester i Den norske kirke. Ved Høvringen ble det i september 2010 innviet en annen variant: et alter i friluft som går under betegnelsen Høvringen fjellalter. Begivenheten er skildret hos Sel kirkelige fellesråd (se også kirkebladet, og det er gjengitt flere bilder her). Vigslingen ble foretatt av av biskopen med flere prester til stede.

Alteret er tydeligvis av lokal skifter, og det er formgitt og fremstilt av den lokale kunstneren Paul Brun. En døpefont ser ut til å være integrert i alteret. Ifølge reportasjene ble Kåre Glosli innsatt som fjellprest ved vigslingen, uten at undertegene kjenner nærmere til stedets gudstjenesteordning. Fjellpresten er portrettert på side 17 i denne utgaven av kirkebladet.

I kirkebladet fortelles det at fjellalteret har sin bakgrunn i en pengegave på 100 000 kroner fra daværende prost Nils Berg i 1975 til et grunnfond med sikte på oppførelse av en fjellkirke. Det har ikke lyktes å fullfinansiere en slik kirke, og midlene er omdisponert til et friluftsalter i stedet. Det rapporteres at noe arbeid gjenstår ved anlegget, et inntrykk undertegnede fikk bekreftet ved besøk på stedet.

Vist 944 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder