Dalen kirke (Folldal)

Dalen er den øverste av Folldal-kirkene. Den ligger ved Dalholen, en drøy mil fra Folldal kirke i retning Hjerkinn og Dovre. Opprinnelig var Folldal delt kirkemessig mellom Øvre og Nedre Folldal. Nedre Folldal sognet til Tynset prestegjeld og Øvre Folldal til Lesja. Dovre og Øvre Folldal ble så utskilt fra Lesja prestegjeld ved årsskiftet 1860/1861, før Øvre Folldal ble slått sammen med Nedre Folldal og Alvdal til Alvdal (eller Lille-Elvdalen) prestegjeld i 1863. På kommunenivå ble Øvre Folldal slått sammen med Lille-Elvdalen fra 1. januar 1865, og Folldal ble utskilt som egen kommune i 1914.

Det ble anlagt gravplass med klokketårn ved Dalholen i 1914 eller 1915 (kildene er ikke enige). Kirken ble tegnet av Einar Landmark og innviet i 1934. (Årstallet 1933 står på vindfløyen i det spisse spiret, som for øvrig er tekket med skifer.) Vi har å gjøre med en laftet langkirke med rundt 170 plasser: rektangulært skip med lavere/smalere, rett avsluttet kor, takrytter nær vestenden av skipet og våpenhus i vest. Kirken har galleri.

Altertavlen viser himmelfarten og ble laget av Olav Solgard til kirkens åpning og dekorert av Ragnvald Einbu. Av samme alder er prekestolen av Fridtjov Dalsåen, mens døpefonten (også i tre) er fra året etter.

Kirken har et orgel fra Bruno Christensen frra 1979 og to kirkeklokker fra Olsen Nauen fra 1914, overført fra klokketårnet som stod på gravplassen. Og gravplass (kirkegård) er det her fortsatt. På den står et minnesmerke over en lokal gardist som falt under krigen. Like ved siden av kirkegården er en campingplass.

Kilder og videre lesning:

Port inn til kirkegården

Krigsminnesmerke

Kirken ligger like ved en campingplass

Vist 858 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder