Leirvika gravplass

I Leirvika ved Vingnes ligger Lillehammers glemte gravplass.

Bakgrunnen for gravplassen var problematisk vei til gravplass og kirke. Det var kirke ved Røine gård på Vingrom i middelalderen. Det er ukjent hvor lenge denne stod, men den må ha forfalt, og området sognet etterhvert til Fåberg eller Lillehammer. Veien til Fåberg var dårlig, og isen over Vingnessundet til Lillehammer var usikker, I 1866 ble det anlagt kirkegård, og den var i bruk til dagens Vingrom kirke (da: kapell) ble innviet i 1908. Det var ikke noe kapell eller klokketårn ved kirkegården. I stedet vinket man med et laken, slik at ringeren i Lillehammer kirke kunne ringe før og etter begravelsen.

Kirkegården er inngjerdet med plankegjerde, men for øvrig ligger den der inne i et lite skogholt og forfaller og gror igjen. En rekke gravmonumenter er fortsatt synlige, mange av dem veltet. Jernkors, noen med utviskede bokstaver, står lent opp mot trær. Det er i det hele tatt et sørgelig syn.

Gravplassen er kort omtalt hos Lillehammer kommune, som også nevner den i sin kommunplan for 2011-2014. Det er kort omtale også hos Fåberg og Lillehammer historielag.

Vist 988 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Kan legge til at bro over sundet ved Vingnes ble bygget først i 1934. Her står det litt om hvordan det var før det. Broen ble sprengt under krigen og bygget opp igjen etterpå.

Annonse

Nye bilder