På Aske i Brunlanes fant jeg denne gravlunden.....

….uten kapell eller bedehus!

c.

Vist 363 ganger. Ingen følger denne samtalen.

Kommentarer

Ser ut til at den er knyttet til Brunlanes frikirke. Det påstås her at den er en av bare to gravlunder i landet som er knyttet til frikirker. Kommunen har en rapport om arkeologiske undersøkelser i området.

Annonse

Nye bilder