Oppdal Kristne Senter

Oppdal Kristne Senter har sin bakgrunn i en baptistmenighet stiftet i 1892. Menigheten ble delt i 1984, og OKS, som ser ut til å ha utgjort den største grupperingen, etablerte seg som selvstendig enhet utenfor Det norske baptistsamfunn.

Menighetshuset ligger rundt 2 km nord for Oppdal sentrum og stod ferdig i 1986. Menigheten er tilstluttet Norges Kristne Råd og ser ut til å ha et visst samarbeid med Livets Ord i Uppsala.

Menigheten står bak Oppdal kristne grunnskole og Tågvollan barnehage. Det står mer om virksomheten på menighetens nettsted.

Vist 956 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder