Kongsvinger krematorium

Kongsvinger krematorium ligger like nedi bakken ved Vinger kirke og er per 2011 Hedmark fylkes eneste fungerende krematorium. Det dekker behovene for sørlige deler av Hedmark (ikke Hamar, som p.t. bruker krematoriet på Gjøvik) og Øvre Romerike.

Første byggetrinn stod ferdig tidlig på 1970-tallet, mens trinn to stod klart i 2001, ifølge en artikkel i Glomdalen. Med sistnevnte utvidelse omfatter krematoriet et konfesjonsnøytralt seremonirom med plass til 160 personer samt kontorer og forskjellige lokaler som er nødvendige for å drifte et slikt anlegg. Likevel brukes nok nærliggende Vinger kirke som seremonilokale for de fleste begravelser og bisettelser. Krematoriet kan sies å ligge på nedre del av kirkegården ved Vinger, og det er en egen urnelund nedenfor krematoriet igjen.

I likhet med andre krematorier som fortsatt er i drift i en tid med strenge bestemmelser for avgassutslipp, er Kongsvinger krematorium blitt oppgradert. Ansvarlig for dette arbeidet, som ble ferdigstilt i 2009, var Arkitektene AS, trolig med leveranser fra dette firmaet. Stort mer er det ikke å lese om krematoriet på nettet, bortsett fra at det var et innbrudd der høsten 2009 (mer eller mindre samme reportasje finnes i flere medier).

Undertegnede hører gjerne fra personer som har grundigere kjennskap til krematoriets historie, arkitekt osv.

Alternativ vinkel

Mottak?

Urnelund

Vist 2014 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder