Bilet kapell og kirkegård

Bilet kapell (adresse: Bilet 30) er kapellet på gravlunden for Holmestrand by. Gården Bilidt brant ned i 1863, og Holmestrand kommune kjøpte tomten for så å innkassere forsikringssummen. Kirkegård ble innviet i 1866, og et gravkapell ble oppført samme år. I 1864 ble det vedtatt at det ikke lenger skulle være mulig å feste graver ved den gamle kirkegården ved Holmestrand kirke, men den skal det skal ha vært noen få begravelser der en god stund etterpå. Kirkegården ved Bilet ble utvidet i 1920.

Dagens kapell ble tegnet av Olav Platou og overlevert til Homestrand menighetsråd i 1963. Kapellet har plass til drøyt 150 personer. Bak alteret er et bilde av et krusifiks og stjernehimmelen, utført av Ørnulf Bast.

I mai 2010 kom fire quilttepper sydd av Holmestrand quiltelag (alias Lappesnellene) opp på sideveggen i kapellet. Bildene viser et tre gjennom fire årstider, og skal etter sigende kunne fungere som livssynsnøytral utsmykning, siden kapellet brukes til begravelser også for andre trossamfunn samt ikke-troende. Undertegnede vet ikke om det betyr at man fjerner Basts bilde ved slike anledninger.

I tillegg til at byens begravelser finner sted her, brukes kapellet som interimskirke mens Holmestrand kirke pusses opp, et arbeid som skal gå over tre år og være ferdig i 2013 om alt går etter planen. Kapellet brukes også til andre kirkelige sysler så som konfirmantundervisning, og det ser ut til å være en populær konsertarena. 28. oktober 2010 ble et nytt flygel innviet med konsert. Det skal overføres til kirken når den er ferdigrestaurert. Det later i det hele tatt til at den organisasjonen rundt kirken / menighetsrådet som kaller seg Kultur-Y-kirken, er meget aktiv.

Ellers er kapellet utstyrt med jærstoler, og som i kirker flest i disse dager finnes det en lysglobe samt en enkel lesepult. På kirkegården står også en støpul med en kirkeklokke.

Det var bispevisitas i Holmestrand i juni 2010.

Kilder og videre lesning:

Vist 1630 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder