Nordre gravlund (Åsnes Finnskog)

Det sies at kirkegården ved Åsnes Finnskog kirke snart ble for liten, og det ble på initiativ fra sogneprest Thorvald Bugge anlagt en ny gravplass noen hundre meter unna, mellom Finstad og Svartholtet. Den omtales vekselsvis som Nordre gravlund eller Nordre gravplass, og var i bruk i 1896 til 1918, parallelt med gravplassen ved kirken.

Grunnen var imidlertid ganske uegnet pga. årlige oversvømmelser ved vårflommen, så gravplassen ble vedtatt slettet, men den er blitt holdt i hevd og er med årene blitt satt i stand og omgitt av gjerde. Nå ligger den der som en minnepark med gravmonumenter mellom trærne. Etterhvert ble det fylt opp med masse ved kirken, slik at gravplassen der kunne utvides, og det er den som brukes i disse dager.

Det skal tidligere ha vært litt kronglete å parkere i nærheten av gravplassen, men sommeren 2011 er det anlagt noe som minner om en liten busslomme, nede på fylkesvei 206 (Kaptein Dreyers veg). Der kan man spasere over jordet til skogholtet der gravplassen ligger, men det kan periodevis være noe bløtt på jordet. På gravplassen i skogen er de opprinnelige gravmonumentene borte, og det vi ser er i stedet minnesteiner med navnelister inndelt i perioder på fem eller ti år. Her kan altså den som har slektninger eller venner begravet på stedet, gå og minnes dem, og det er også noen benkerader og et kors montert på en stein fremst i “lokalet”, uten at undertegnede vet om stedet brukes til friluftsgudstjenester. I hjørnet av gravplassen er det en støpul, men det er ingen klokke i den.

Kilder og videre lesning:

  • Idar Steinbakken og Rolf Rønning: Fra prekenstue til veikirke: Åsnes Finnskog kirke (Åsnes Finnskog historielag, 1994)

Vist 459 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder