Snillfjord kirke

Snillfjord er en av Sør-Trøndelags minste kommuner målt i folketall der den ligger mellom Trondheim og Hitra med sine vestlandsfjorder. Kommunen er så tynt befolket at det spekuleres i om den er levedyktig eller bør deles opp og slås sammen med nabokommuner. Den ble utskilt fra Hemne i 1924 og har siden fått tildelt nye områder. Også kirkemessig er Snillfjord utskilt fra Hemne, med bakgrunn i lang vei til Hemne og Heim kirker. Kirken ble bygget i 1898 (et årstall vi finner på vindfløyen) og innviet den 27. september 1899. Arkitekt var Ole Falck Ebbell, og byggmestre var Ole og Johan Væge. Kirken ligger i kommunesenteret Krokstadøra.

Snillfjord kirke er en laftet langkirke med utvendig panel. Den har vesttårn med våpenhus i tårnfoten, skipet er rektangulært, og det er rett avsluttet kor og sakristier i øst. Kirken har rundt 250 plasser, hvorav 25 på galleriet. Dåpssakristiet kom til i 1978, og kirken ble restaurert i 1989.

Taket inne i kirken ble utsmykket av D. og J. Skibnes i 1956. Altertavlen er malt av Conrad Valeur i kopi etter altertavlen i Johanneskirken i Bergen. Bildet viser Jesu fristelse i ørkenen. Prekestol, døpefont og brudestoler er laget av Johan Berg og Johan J. Berg. Et orgel fra 1930 ble i 1970 avløst av et nytt, begge fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Orgelet ble i 1981 utvidet med to stemmer til ni. Kirken har et piano fra 1984. Kirkeklokken ble støpt ved Bakklandet Støbemekaniske Verksted i 1899.

Kirkegården ble tatt i bruk i 1880. Den ble senest utvidet i 1991. Det eldste bevarte gravminnet skal være fra 1884. Snillfjord kommune lokket med åpen kirke sommeren 2009. Det er ukjent for undertegnede om dette er fulgt opp siden.

Kilder og videre lesning:

Vist 649 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder