Larkollen kirke

Larkollen kirke ble i sin tid bygget som bedehus for lokalt innsamlede midler og innviet den 10. november 1890. Huset fikk påbygget tårn, og det ble skjenket en klokke (støpt av O. Olsen) til det i 1908. Fra dette tidspunktet og til 1997 ble bygget titulert som Larkollen kapell. Kommunen overtok driftsutgiftene i 1967, og bygget er restaurert og pusset opp blant annet i 1984 og 2002.

Vi snakker om en langkirke i tre med rundt 150 sitteplasser. Kirken har vesttårn, og det er sakristi nord for det rett avsluttede koret. Benker ble avløst av stoler i 1999/2000, og inventaret som er i kirken i dag, har kommet til etterhvert, typisk i form av gaver. Alterbildet ble malt av Arnold Thornam i 1918. Bildet viser en badegjest og en fisker fra Larkollen sammen i bønn til Kristus. Det sies at koret var for lite og måtte bygges om i den anledning, og både altertavle og ombygging ble bekostet av konsul Anton B. Nilsen. Prekestolen er ifølge kirkeleksikonet laget i 1890 av Johannes Røer, som også skal være kirkens arkitekt. På vestgalleriet står et ti stemmers Jørgensen-orgel som i 1971 avløste et Sauer-orgel fra 1923. I kirken finnes et par billedvever av De hellige tre konger og Emmausvandrerne med Jesus, og kirkeskipet som henger under taket, er en bark laget av Nils Vitnæs.

Bygget og dets historie er skildret noe mer detaljert på kirkens nettsted, som også har interiørbilder. Det er ikke kirkegård her. Begravelser skjer ved Rygge kirkegård.

Det var bispevisitas i Rygge i april 2009.

Kilder og videre lesning:

  • Den norske kirke i Rygge

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Østfold (Riksantivariatet / Land og Kirke: Oslo, 1959), bind 2, s. 268 (også her)
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 670
Vist 544 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Så koselig å lese :-) Nils Vitnæs er min Oldefar

Nils har også en modell hengende i Grønland kirke

Annonse

Nye bilder