Nonneseter kloster (Oslo)

Det er ikke lenger synlige rester etter middelalderens Nonneseter kloster, men det skal ha ligget omtrent der bygget på bildet ligger, ved hjørnet av Schweigaards gate og Grønlandsleiret. Da Schweigaards gate ble anlagt i 1879, ble det funnet murrester av det man antar var klosterkirken, samt skjeletter. Det sies at mye av kirken kan ha blitt fjernet i forbindelse gatearbeidet, men det ble foretatt arkeologiske utgravninger ledet av Peter Blix. Det skal fortsatt finnes rester under jorden her.

Nonneseter var et kloster for benediktinernonner. Det var viet til jomfru Maria. Eldste skriftlige vitnesbyrd er fra 1161, men man antar at klosteret fantes på begynnelsen av 1100-tallet. Den som leser litt middelalderhistorie, vil før eller senere støte på navnet Nonneseter, for klosteret var en stor jordeier i middelalderen. På det meste skal klosteret ha eid 272 gårder på Østlandet, deriblant Store Aker ved Gamle Aker kirke. Klosteret var altså rikt, også på innflytelse. Katolsk.no vet å fortelle at klosteret hadde abbedisser fra landets fremste slekter, noe som visstnok bidro til at nonnene her ble behandlet bedre enn mange andre ved reformasjonen. Klostersamfunnet skal ha eksistert flere tiår etter reformasjonen, men godset kom på andre hender i 1547, og da gikk det nedover. Klosterkirken ble revet i 1616 og brukt som steinbrudd for byens rådhus. Det ble anlagt et kanonstøperi i hovedbygningen, som nå tilhørte Akershus festning. Kanonstøperiet ble revet og et hus anlagt på tomten i 1757.

Kilder og videre lesning:

Vist 764 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder