Vennesla frikirke

Den opprinnelige Vennesla frikirke ble innviet den 28. november 1915, og menigheten ble formelt stiftet året etter. Dagens kirkebygg er imidlertid langt nyere, uten at det fremgår av jubileumsboken for Vennesla kirke akkurat når det ble bygget. Det ser ut til at det er planer om å utvide kirken.

Menigheten har ifølge Frikirkens nettsted 1126 medlemmer og er vel med det en av landets største frikirkemenigheter. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Kirkens orgel kommer fra Venheim orgelbyggeri og er fra 1999.

Menighetens eget nettsted er her.

Vist 479 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder