Skøyen kirke

Nederst i Skøyenveien ligger denne arbeidskirken fra 1989. Oslo småkirkeforening byttet til seg tomten etter at Piperviken småkirke ble revet i 1959, men det tok en stund før Skøyen ble grunnlagt som eget sogn. Grunnsteinen ble nedlagt i mai 1988, og kirken ble innviet av biskop Aarflot den 29. januar 1989. Kirken er tegnet av Hille Melbye Arkitekter.

Kirken er en relativt lav teglsteinsbygning med slakt saltak og sidestilt tårn. Det kan se ut til at den er bygget for ikke å dominere nabolaget. Kirkerommet har knapt 200 plasser, mens det er 500 plasser i hele bygget, som ellers har rom for ulike aktiviteter: menighetssal, kirkestue, kontorer, speiderlokaler, barnehage og ungdomsrom.

Kirken har to glassmalerier av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Det dreier seg om Treenighetsrosen over alteret på fondveggen samt «Den hellige ånd» på sideveggen. Orgelet ble bygget av den svenske orgelbyggeren Knut Kaliff i 1990. To kirkeklokker og et klokkespill med 16 klokker kommer fra Olsen Nauen. Det finnes noen interiørbilder på Kirkesøk.

Det er ikke kirkegård her. Gravferdsetaten henviser til Vestre gravlund og Voksen kirkegård.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 116

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 514
  • Skøyen kirke
  • Skøyen kirkes blogg
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag. 1993), s. 701
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune
Vist 1058 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder