Nordlien kirke

Nordlien eller Nordlia kirke (begge stavemåter forekommer) ble tegnet av Johan Meyer og bygget
på gården Breilis grunn. Den ble titulert som kapell ved innvielsen i 1901, men kalles nå kirke og har eget sogn. Som endel andre steder ønsket man å bygge lokal kirke pga. lang kirkevei (12-13 km til Hoff), og kirken ble oppført med dugnadsinnsats og private midler. I middelalderen hadde det vært gårdskirke ved Fjell, et stykke sørvest for Nordlien. Den ble rapportert å være ute av bruk på slutten av 1500-tallet; kanskje forfalt den rett etter Svartedauen.

Denne laftede langkirken er svært karakteristisk ved at tårnet er plassert asymmetrisk, på skipets nordre langside. Skipet er rektangulært, og koret er rett avsluttet. I tillegg til våpenhuset i vest, som har samme bredde som skipet, er det inngang i tårnfoten på nordsiden, og det ser ut til å være sakristi(er) øst for tårnet. Tårnet har vinduer i flere etasjer. Stokkene i kirken er flattelgjet innvendig, og kirken har stående panel utvendig. Antall sitteplasser er 232.

Altertavlen avbilder Jesus og et barn og er malt av Eivind Nielsen i 1902. Prekestolen og døpefonten er begge i tre og på alder med kirken. De har åttekantet grunnform. Kirken hadde opprinnelig et orgel fra Peter Berntsen, Vardal, mens dagens orgel er fra 1982 fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. De to kirkeklokkene er fra Olsen Nauen, den ene fra 1900, den andre fra 1905. Se også dette bildet av kirkerommet samt en rekke andre eksteriørbilder (jf. fylkeslisten).

Kirken er omgitt av sin kirkegård.

Den som vil fordype seg i denne kirkens historie, kan lese denne hovedoppgaven.

Kilder og videre lesning:

Sørfra

Østfra

Tårnet og sakristiet

Vist 471 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder