Hedmarktoppen

Hedmarktoppen (i utkanten av Hamar mot Furnes) er ikke akkurat en kirke, men i pinsebevegelsen legges det uansett ikke så mye vekt på selve kirkebygget. Det er menigheten og menneskene som teller (og Vårherre, naturligvis). Uansett er Hedmarktoppen, der det drives folkehøyskole, av en viss betydning for bevegelsen som sådan, ikke minst om sommeren, da pinsevenner fra fjern og nær samles her i store mengder til en rekke arrangementer.

Skolen har hjemmeside her og er omtalt i Wikipedia, som også har et oppslag om området.

Vist 461 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder