Sanderud kapell

Sanderud kapell sett nordfra

Sanderud sykehus ble etablert i 1908 og inngår fra 2003 i Sykehuset Innlandet. Det ligger ikke så langt fra Hjellum, men på Stange-siden av kommunegrensen, sør for Svartelva og øst for Bekkelaget. Kapellet ble oppført i 1937-38 og innviet i 1938, ifølge sykehusets eget nettsted. Hedmark slektshistorielag forteller at kapellet ble bygget med midler fra Eggens legat. Utover dette er det sparsomt med opplysninger om kapellet på nettet, men det later til at det betjenes av prest fra Stange menighet, og at det også brukes til konserter og andre kulturarrangementer.

Kapellet er i tre og later til å være en langkirke, et rektangulært bygg med asymmetrisk plassert tårn på nordsiden og inngang i tårnfoten. Over inngangen er et bilde av Guds lam. På sørsiden av østenden er det et utbygg som kan tenkes å være sakristi. Vindfløyen i tårnet bærer årstallet 1938. Kapellet ligger mellom noen trær litt sør for de andre sykehusbyggene. Peter Skredders vei, som går forbi kapellet (og gjennom sykehusområdet ellers), er stengt i sørenden, slik at man ikke kan kjøre direkte til kapellet sørfra via Stensbakkvegen (fylkesvei 117), men det var trolig adkomst her en gang i tiden.

Vist 461 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder