Pinsekirken i Elverum

Elverum pinsemenighet ser ut til å ha startet opp uformelt på 1920-tallet, og har etterhvert fått seg eget bygg i form av et hus som ble kjøpt i 1967, pusset opp og tatt i bruk i 1973, om jeg har forstått rett. Dette skildres ganske inngående på menighetens nettsted, og dette kan være et greit utgangspunkt for byggets historie. Det ser ut til å være en menighet med relativt høyt aktivitetsnivå om man skal dømme etter nettstedet og antall biler utenfor da undertegnede fotograferte bildet her. Østlendingen (som for øvrig har lokaler like ved) skriver at bygget er for lite, og at menigheten ønsker å bygge nytt et annet sted i byen.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 114 medlemmer og 47 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Wikipedia har artikler om pinsebevegelsen i sin alminnelighet og i Norge.

Vist 414 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder