Arken Løten

Pinsemenigheten Arken på Løten holder til i dette bygget, som ser ut til å være bygget sammen med det gamle bygget til Løiten sparebank fra tidlig på 1900-tallet (vis-à-vis kommunehuset Tingberg). Forvirrende nok oppgis menighetens besøksadresse vekselsvis til Meierivegen 2 eller Bergsvegen 1 i oppslag på nettet, men vi befinner oss i Kildevegen, og bankbygget er i nr. 10.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 57 medlemmer og 28 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ellers flyter det ikke over med informasjon om virksomheten, men det er lagt ut en liten sangsnutt på Youtube.

Wikipedia har artikler om pinsebevegelsen generelt og i Norge.

Vist 461 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder