Ringebu prestegård

Ringebu prestegård er i dag et sted man besøker om sommmeren for kunstutstillingene. Mest kjent er Weidemannsamlingen, men det er også en rekke andre utstillinger, og fra 2008 er det også en stavkirkeutstilling. Prestegården drives av en stiftelse, men det står underlig nok ikke så mye på stiftelsens nettsted om gårdens historie og bruk som prestegård.

Gården består av fem bygninger: hovedbygning fra 1743 (bygget etter en brann i 1742) med senere påbygninger, to stabbur fra 1700-tallet, en drengstue (med svalgang og bryggerhusdel; opprinnelig fra 1600-talllet) og et uthus av ukjent dato. Bygningene sies å ha blitt restaurert mot slik man antar at de var på ca. 1790-tallet.

Fra prestegården er det flott utsikt til stavkirken og ned i dalen. Det er et trivelig uteområde på gårdstunsiden av bygningene (oversiden). Undertegnede har ikke finstudert prestegårdshagen utover å legge merke til at det er en rekke frukttrær der, men det fortelles om hagen på nettstedet.

Prestegården er få hundre meter opp i lia fra Ringebu stavkirke. Ikke lenger enn at man kan gå — eller kjøre. Med litt planlegging skulle den være det perfekte lunsjsted på en tur gjennom Dalen eller en liten utflukt.

Opplysningsvesenets fond har et oppslag om dagens prestebolig.

Skilt ved veien

Hovedbygning

Uthus

Uthus

Drengstue

Nordre stabbur

Søndre stabbur

Uteområde

Utsikt mot stavkirken

Vist 487 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Så fine bilder og flott informasjon.
Fristende besøksted !

Annonse

Nye bilder