Soknedal kirke

Soknedal kirke i Midtre Gauldal kommune ligger et stykke opp i skråningen på østsiden av tettstedet som har gitt kirken navn, mens den nedlagte stasjonen ligger i vestskråningen. Det er god sikt mellom de to stedene. Kirkestedet er gammelt, mens jernbanen kom i 1921. Den gamle kirken brant, og ny kirke ble tegnet av John Egil Tverdahl (som også har tegnet en rekke andre kirker) og innviet i 1933. Det er en tømret langkirke med 500 plasser.

Kirkeleksikonet daterer både altertavle, prekestol og døpefont til 1933. Altertavlen tilskrives Roar Matheson Bye, Olaf Aasenius og Olav Anshushaug, og siden førstnevnte er maler, får vi tro at de to andre (eller én av dem) gjorde treskjæringsarbeidet. Matheson Bye krediteres også for prekestolen sammen med Anshushaug, Arne Sivertsen Gynnild og Nils Solem.

Kirken fikk orgel (opus 67) fra Brødrene Torkildsen i 1933. I 2000 ble det åpenbart utført arbeid på et orgel i kirken, men undertegnede vet ikke om det dreide seg om restaureringsarbeid eller nybygg. Trolig det første, siden det siste nok ville ha fått mer omtale. De to kirkeklokkene (fra 1932) kommer fra Olsen Nauen.

Kirken ble malt på dugnad i 2008.

Kirken sorterer under Støren fellesråd og Gauldal prosti. Det var bispevisitas i Midtre Gauldal i oktober 2012.

Kilder:

Alternativ vinkel

Kirketrapp

Vindfløy

Gravkapell

Vist 1301 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder