Evenstad kirke

Evenstad kapell ble bygget på initiativ fra Anne Evenstad, som også finansierte byggingen, mens Simen Rusten gav tomt til kapell og gravplass. Kirken liger mellom Evenstad og Rasta, og det sies at plasseringen nær Rasta stasjon ble valgt for å gjøre det lettere for presten og organisten, som gjerne kom til stedet med toget. Ellers lå det naturligvis et ønske om kortere kirkevei bak byggingen: Det var rundt halvannen mil til hver av nabokirkene — Stor-Elvdal i nord og Strand i sør.

Kapellet — som i disse dager har eget sogn og tituleres som kirke — ble tegnet av Victor Nordan, og byggmester var Martin O. Bråten fra Åsnes, som kort tid i forveien hadde vært byggmester for Åmot kirke. Vi har å gjøre med en laftet langkirke med 120 plasser som ble innviet den 22. juli 1904. Bygget var for øvrig på god vei mot fullførelse innen formell byggetillatelse ble gitt.

Det er ikke vanlig altertavle her, men på fondveggen bak alteret er det tre rundbuede vinduer med farget dekorglass (med et kors som hovedfigur i midtvinduet). På alteret står en liten kopi av Bertel Thorvaldsens berømte Kristusstatue fra Vår Frue kirke i København. Denne bordmodellen er ikke kirkens første kopi av statuen. Den henger nå på sørveggen i koret.

Prekestolen og døpefonten er begge på alder med kirken — fra 1903. Prekestolen er laget av byggmester Bråten, og døpefonten er av kleberstein, formet som et rundt beger på stett med åttekantet fot og med en bord av greske kors (eller solkors) rundt kummen. Kirkeklokken er fra 1904, fra Olsen Nauen.

Kirken har et nederlandsk orgel. Det ble bygget Gerrit C. & Henk Klop ved «Werkplaats voor clavecimbel- en orgelbouw» i 1985. Det har syv stemmer og er bygget etter «organi di legno»-tradisjonen. Det hadde vært i privat eie i Frankrike før det kom til Evenstad og ble innviet den 23. oktober 1994.

Året etter kom storflommen, og det måtte en omfattende redningsaksjon til for å redde orgelet og annet inventar. Hele området rundt stod under vann, og bilder fra stedet ble vist jevnlig på TV-skjermer både i Norge og utenlands. Galgenhumor gjorde sitt til at kirken i denne perioden ble omtalt som Sjømannskirken. Orgelet var blitt flyttet opp på et høyere punkt mens vannet steg, og ble dermed reddet. Etter flommen ble det fraktet bort for å gjennomgås. Gulvet i kirken ble revet opp og skiftet ut. HV-mannskaper deltok i arbeidet.

Kirkegården ble innviet i 1907 og ligger hovedsakelig på sørsiden av kirken. Den ble utvidet sørover i løpet av 1950-tallet frem mot 1961, i det som ser ut til å ha vært en langdryg prosess. I perioden 1965-72 ble den utvidet noen meter østover, og det er siden avsatt et område til fremtidig urnelund. Per 2004 var det 592 gravplasser på kirkegården. Kirkegården ble naturlig nok sterkt medtatt under flommen i 1995, da den stod under vann, men er siden satt i stand igjen.

Den opprinnelige kirkestuen var en enetasjes tømmerbygning fra Evenstad som Anne Evenstad gav til menigheten og lot oppføre nord for kirken. Den fungerte i sin tid som bolig for kirketjeneren og hans familie, og senere flyttet også menighetssøsteren inn i huset. Tak og grunnmur var dårlig, og i 1920 ble huset ombygget og fikk en ekstra etasje. Gjeninnvielsen var den 16. juli 1922. Gjennom årenere har huset vært brukt til mange ting, blant annet barnehage, men behovet for et såpass stort bygg avtok etterhvert, og vedlikeholdet var nok så som så i perioder. I 1995 fikk huset så store vannskader at det ikke ble funnet regningssvarende å reparere det. Det drøyde imidlertid med rivningstillatelse, og først i 2002 fikk man oppført en ny og mindre (enetasjes) kirkestue. Den er bygget av maskinlaftede materialer fra Latvia og stilmessig tilpasset til omgivelsene. Det er også uthusbygg på nordsiden av parkeringsplassen nord for kirken.

Rundt kirken er det en rekke minnesteiner, blant annet for «Bjørn frå landet», Oskar Bjørnstad, en lokal lærer, folketaler og mangeårig klokker som i sin tid var blant Anne Evenstads nærmeste betrodde.

Det ble utgitt en bok om kirken i forbindelse med hundreårsjubileet i 2004.

Kilder og videre lesning:

Vestportal

Sakristiinngang

Vindfløy

Vannpost

Kirkestue

Uthus

Vist 988 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder