Hanestad kirke

Hanestad ble i sin tid utskilt som kapellsogn fra hovedsognet Øvre Rendal. Kirken ligger ca. 500 meter øst-nordøst for Hanestad stasjon, i Glomma-dalføret snarere enn i selve Rendalen. Byggingen ble finansiert med gaver.

Kapellet ble tegnet av Carl Berner rundt 1919-20. Byggmester var Kristoffer Brændhagen fra Romedal, og spir og takrenner ble utført av smeden J.H. Hansen. Fundamenteringen startet i 1920 og laftingen i 1922. Underveis sprakk budsjettet, og det måtte hentes inn mer penger. Kapellet ble innviet først den 19. desember 1926. I dag har det eget sogn og tituleres siden 1997 som kirke.

Vi har å gjøre med en laftet langkirke med 180 plasser: rektangulært skip, kor i samme bredde, smalere og lavere sakristiforlengelse (prestesakristi og dåpsventerom) samt vesttårn. Også tårnet er laftet helt opp til klokkeetasjen, som har panel. Stilen er relativt nasjonalromantisk, med stilelementer herfra og derfra (vi kan kanskje kalle det eklektisk), men det hele fremstår som svært gjennomført. Det antas at det meste av inventaret er tegnet av arkitekten. Kirken har galleri.

Innvendig er mye av dekormalingen utført av Lars Berger fra Øvre Rendal, som også malte porter og vinduer utvendig. Alterbildet er malt av Charles W. Strøm i 1937 og kan vel kalles en slags renessansepastisj. Bildet viser Jesus med barna. Altertavlens innramming er mer nybarokk med eksotiske innslag. Akantusvingene på den ble skåret av Gunnar Inseth i 1936-37.

Prekestolen er hovedsakelig i nyrenessanse og har en uvanlig høy himling (med elektrisk belysning). En lesepult på motsatt side i forhold til prekestolen ble laget av Danckert Krohn-Holm i 1988, men er holdt i samme stil som inventaret ellers. Den er, om jeg har forstått rett, malt av snekkerens far, som bærer samme navn som sønnen. Benkevangene har markerte arkitektoniske former (renessanse). Messinglysekronene antas å være fra 1926. Orgelet er fra Jørgensen og er asymmetrisk plassert på galleriet. Det har nybarokk dekor. Orgelet har behov for restaurering ifølge foredrag fra bispevisitas i desember 2010.

Kirken er omgitt av kirkegård, men det er enn så langt bare på sørsiden det er graver. I 2006 pågikk et prosjekt med fotografering av gravsteiner, og resultatet er utgitt på søkbar CD.

Kilder og videre lesning:

  • Jens Christian Eldal og Kiri Havran: Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet (ARFO, 2002), s. 230-231

  • Hanestad kirke 1926-2006 (Jubileumshefte utgitt av Hanestad menighetsråd, 2006)
  • Aslaug Sikveland Haugen: Kirker og kirkeliv i Øvre Rendal — i anledning Øvre Rendal kirkes 250 år 1759-2009 (Øvre Rendal menighetsråd, 2008), s. 74-78
  • Hanestad.com
  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 614
  • Kirkesøk
  • Rendalen kommune om kommunens kirker
  • Rendalen kirkelige fellesråd
Vist 666 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott og solid virker denne kirka

Flotte bilder av den særpregede kirken

Annonse

Nye bilder