Stange menighetssenter

Stange kirkelige fellesråd holder til i Vollbo, i Stange menighetssenter, ved Vollasvingen 1 i tettstedet Stange. I tillegg til at administrasjonen befinner seg her, er bygget faktisk kirkeviet.

Huset, som er av tre, ble bygget i 1947 og innkjøpt til menighetshus i 1985. Det ble påbygget i 1989-91 (ved Erik Ødegård) og vigslet i 1991. Det har 130 sitteplasser. Altertavlen er et brodert bilde av Wenche Coxson (1990). Prekestolen og døpefonten er begge i tre og fra 1991. Førstnevnte er laget av Oddmund Rønningsbakken. Huset har piano istedenfor orgel.

Alt dette er ifølge kirkeleksikonet (utgitt 1993), som også opplyser at det planlegges kirkeklokker.

Også den lokale frikirkemenigheten har gudstjenester her.

Kilder:

Vist 357 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Oppdateringer mars 2013:

Pianoet ble byttet ut med et flygel i 2012.

Stange kirkelige fellesråd har egen nettadresse: stange.kirken.no

Stange menighetssenter Vollbo eies av Stange sokn i Den norske kirke. Menighetens nettadresse er www.stangemenighet.no. Menigheten leier ut lokalene i første etasje og kjelleren til organisasjoner og foreninger og til private arrangementer. Menighetssenteret har egen nettadresse www.vollbo.no.

Annonse

Nye bilder