Deset kirke

Deset kirke ligger på en høyde på østsiden av det dalføret som elven Rena renner gjennom (Rendalen, forsåvidt, men i Åmot kommune). Det er flott utsikt til dalen og bygda nedenfor. Vi snakker om er en tømret langkirke fra 1867 bygget etter tegninger av den København-fødte arkitekten Johan Henrik Nebelong (se også her), som oppholdt seg i Norge fra 1840 til 1853. Kirken har rektangulært skip, polygonalt avsluttet kor omgitt av sakristier samt vesttårn. Antallet sitteplasser er 140. Kirken ble ombygget og restaurert i 1903, formodentlig under ledelse av den arkitekt Braaten som i enkelte kilder (Wikipedia, kirkeleksikonet) nevnes i forbindelse med kirken. Noe av inventaret er fra den tiden. Ny oppussing fant sted i 1953. Ved den anledning ble korhvelvingen restaurert og fikk tilbake sin blå himmelfarge med blanke stjerner. Noe vedlikeholdsarbeid ble også utført på 1990-tallet.

Altertavlen ble laget av Gustav Arnold Thornam i 1904, og bildet har tittelen «Jesus på vandring med mange mennesker av forskjellige raser» (se bilde på kommunens oppslagsside). Altertavlen erstattet et trekors, som også er tatt vare på. Prekestol og døpefont er begge i tre og på alder med kirken. Døpefonten ble laget av Tollef Sønsthagen. Kirken har to klokker fra 1903 fra Olsen Nauen, og ifølge kirkeleksikonet er orgelet like gammelt, uten at jeg funnet dokumentasjon på utskiftning. Det rapporteres i visitasprotokollen fra 2009 å fungere rimelig bra (i motsetning til kommunens andre kirkeorgler).

Det er kirkegård rundt kirken, og ved gjerdet mot parkeringsplassen står et bårehus fra 1960-tallet. På den andre siden av parkeringsplassen står en kirkestue. Huset er opprinnelig fra 1861 og stod nede ved hovedveien, men ble flyttet opp til kirken etter at den ble bygget. Ved visitasen i 2009 ble det uttrykt ønske om at kirkestuen pusses opp. Etter det ytre å dømme har dette ikke skjedd per april 2010. Deset er for øvrig et fraflyttingsområde, og det later til at kirken brukes primært i de store høytidene. Kirken hadde i 2009 ikke innlagt vann.

Sognepreststilling i Åmot ble utlyst med søknadsfrist i mai 2010.

Kilder og videre lesning:

Sørfra

Østfra

Vestinngang

Bårehus

Vist 581 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hei, der kom du meg i forkjøpet:-)
Var der i mars, men har ikke hatt tid til å legge ut bildene, kommer…
Nydelig beliggenhet, på en skrent med utsyn over dalen og elven nedenfor.
Fant helt ferske elgspor som hadde krysset gravene, da jeg ankom, i solskinnet.

Ja, det hender det er både elg og sau på kirkegårdene.

Annonse

Nye bilder