Tisleidalen kirke

Ved Tisleidalen på Golsfjellet kom det gravplass før det kom kirke. Kirkegården her har vært i bruk siden 1949, etter at tomten var gitt som gave i 1943. Det ble så gitt tillatelse til å reise et kapell på denne «hjelpekirkegården». Kapellet ble tegnet av Karl Stenersen, bygget i 1957 og innviet i 1958. Det var opprinnelig anneks under Aurdal, men fikk eget sogn i 1996.

Kirken har rektangulært skip og smalere, rett avsluttet kor. Det er sakristi på nordsiden av koret og dåpsventerom (dåpssakristi) på sørsiden. Som tårn fungerer en takrytter nær den vestlige enden av skipet, og det er våpenhus i vest. Antallet sitteplasser er 130. Orienteringen er omtrent fra vest-sørvest til øst-nordøst.

Innvendig fargebruk er fastsatt av malermester Ivar Bakken fra Fagernes. Et bilde på Kirkesøk viser et alterkors, og på fondveggen bak det som fungerer som altertavle, en figur av Jesus som menneske og stigen som fører opp til himmelen. Den er laget av Gunnar Haukebø. Døpefonten, som er skåret av Olav Rudi, er formet som et kornnek. Prekestolen er skåret av Olav Belgum og malt av Ivar Bakken. Orgelet er fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk og kirkeklokken fra Olsen Nauen. «Norges kirker» har mer detaljerte beskrivelser av bygg, inventar og omgivelser.

Kirken er omgitt av et brunbeiset stakittgjerde, og det er kirkegård på sørsiden. Valdrestradisjonen tro er det et portaloverbygg ved inngangen til kirkegård mot kirken.

Det skal etter tradisjonen ha eksistert et annet kapell i nærheten ved Gjølmyr, uten at konkrete spor er funnet. Også på Revling i Vestringsbygda sies det å ha vært kirke en gang.

Kilder og videre lesning:

Vist 819 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder