Øye kirke

Øye stavkirke lå nokså nær Vangsmjøsa (nærmere enn den nåværende stavkirkerekonstruksjonen), og det ble etterhvert besluttet å bygge ny kirke lenger opp i skråningen og samtidig rive den gamle stavkirken. Kirken står på Øyebakken, ved Nedre Dalen, over E16. Den ble innviet i 1747. Det er en laftet langkirke (gavler i bindingsverk) med rektangulært skip og mindre, rett avsluttet kor. Et sakristi i bindingsverk ble tilføyd i øst i 1900, og i vest er det et lite våpenhus, også det i bindingsverk. Omtrent midt på skipet er det en takrytter. Kirken skal være oppført av løytnant C.F. Stielau. Den har ca. 115 sitteplasser.

Kirken har stående panel utvendig, men dette kom relativt sent etter at pålegg ble gitt i 1805. Stokkene er synlig innvendig, om enn delvis flattelgjet. Innerveggene var tidligere malt, men ble avlutet i 1946-47 (i forbindelse med restaurering til jubileet). Så fikk interiøret sine nåværende farger i 1950-årene, med gule vegger.

Altertavlen med de naive figurene antas å være skåret av Tomas Tomasson Tørstad — i likhet med tavlen i Høre stavkirke. Den ble malt i 1837, og man antar at det ble gjort av Gullik Knutsson Hovda, som også malte Høre-tavlen. Motivene er omtrent som for Høre-tavlen, men i hovedfeltet er det innsatt to malerier (korsfestelsen og Kristus sammen en sittende kvinne) som hadde tilhørt den gamle Tomaskirken (revet 1808).

Prekestolen sies i «Norges kirker» å være fra 1839 (skal det være 1837?), men ombygget fra en eldre stol (i det ene av feltene står årstallet 1787). Sokkelen skal være malt av Hovda i 1837. Prekestolen var overmalt, men ble restaurert i 1950-årene. Prekestolen har åttekantet himling. Den åttekantede, timeglassformede døpefonten er muligens fra rundt 1800.

Orgelet er fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk fra 1961. Øye kirke hadde opprinnelige de gamle klokkene fra Tomaskirken, men da ny Tomaskirke ble bygget, ble klokkene tilbakeført dit. Øye fikk da nye klokker fra Olsen Nauen i 1970.

Da grunnmuren under kirken skulle utbedres i 1935, fant man 156 deler av den gamle stavkirken under gulvet. Dette førte til at man rekonstruerte stavkirken, som også fikk med seg noe av det gamle inventaret som var overført til nykirken. Se oppslag om stavkirken.

Øye kirke er omgitt av sin kirkegård, og det finnes også et bårehus.

Det var bispevisitas på stedet i mai 2011.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid Christie, Ola Storsletten og Anne Marta Hoff: Øye kirke («Norges kirker» hos Norsk institutt for kulturminneforskning)

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 580
  • Kirkesøk

Alternativ vinkel

Og en til

Kirkegårdsport

Vestportal

Dørbeslag

Bårehus

Vist 712 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott, Jan-Tore, at du kommer med fakta,
det var lite å finne på nettet, om nevnte kirke.

Dette oppslaget har fått nye bilder.

Annonse

Nye bilder