Vestmarka kirke

Vestmarka kirke i Eidskog kommune i Hedmark er en tømret langkirke fra 1883 med 300 plasser. Arkitekt var Ludvig Bergh. Kirken har rektangulært skip, smalere og lavere, polygonalt avsluttet kor omgitt av sakristier og vesttårn omgitt av (formodentlig) trappehus. Kirken har ifølge kirkeleksikonet galleri. Kirken var opprinnelig annekskirke, men har nå eget sogn.

Selv om kirken brukes en god del til konserter, er det smått med faktaopplysninger om den på nettet. Kirkeleksikonet forteller følgende: Altertavlen ble laget av Amund Hesbøl i 1933 og fremstiller den oppstandne Kristus. I korvinduene på hver side av altertavlen er det glassmalerier av Rolf Klemetsrud fra 1952. Prekestolen (til venstre i korbuen) har fyllinger med evangelistbilder. Orgelet er fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk fra 1969, og de to kirkeklokkene, fra 1883, kommer fra Bochumer Verein.

På kirkegården står et bårehus som formodentlig er fra 1914, siden det årstallet er å finne på vindfløyen. Ved gjerdet rundt kirkegården står det et redskapshus / servicebygg. En tidligere skolebygning brukes som kirkestue.

Det var bispevisitas i Eidskog i mars 2010.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Vestfra

Østfra

Kirkegårdsport

Bårehus

Vist 849 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder