Holt gravplass

Holt kirkegård på Kongsvinger ble anlagt for å avlaste byens kirkegårder og innviet den 20. juni 2004. Det er i grunnen ikke stort mer enn en inngjerdet gresslette med et klokketårn samt driftsbygning. At man valgte navneformen «kirkegård» istedenfor det mer livssynsnøytrale «gravlund», har vakt en viss strid (se her og her), og det har vært rettet kritikk mot vigslingen av området. I etterkant ser det imidlertid ut til at navneformen er endret til «Holt gravplass».

Denne gravplassen skal være den eneste i Norge ved siden av Voksen kirkegård som er regulert for Bahá-i-begravelser (se også her), og det finnes også gravfelt for muslimer.

Klokketårn

Gravlund

Driftsbygning

Vist 955 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder