Rømskog kirke

Her kan vi virkelig snakke om indre Østfold. Rømskog kommune (som ble utskilt fra Rødenes i 1902) utgjør det nordøstre hjørnet av fylket og ligger inneklemt mellom Sverige og Aurskog-Høland. For mange er kommunen best kjent for å være tidlig ute med å telle opp stemmene etter valget.

Rømskog kirke, som tidligere var anneks under Rødenes, ligger idyllisk til på et nes ved Rømsjøens østre bredd. Det har vært kirke her siden middelalderen. En stavkirke ble bygget rundt 1270, og denne er blitt bygget om og bygget på i mange omganger (1723, 1799, 1853, 1892) til man fikk dagens kirke, som er en langkirke. I 1723 fikk kirken et laftet kor, og i 1799 ble skipet erstattet med et tømret skip, som ugjør den vestlige delen av dagens kirkeskip. I 1853 ble det laftede koret revet og skipet utvidet med 7 meter østover. Øst for dette kom det til et sakristi. Vesttårnet er fra 1892, og kirken ble restaurert utvendig og innvendig i 1952-57, da den fikk dagens utseende. Kirken har galleri i vest og et godt stykke frem på nord- og sørsiden.

Selve alteret er fra 1600-tallet og overført fra stavkirken. Som alterbilde fungerer et krusifiks skåret av Audun Bødtker i 1953. Prekestolen (i eik) er fra 1617, og døpefonten (der kummen bæres av fire engler) er fra rundt 1700. Den ene kirkeklokken er fra 1855, fra O. Olsen & Søn. Et orgel fra 1932 ble i 2004 avløst av et orgel bygget av Matthias Becker. Norges kirker har mer detaljerte opplysninger om inventaret og viser også bilder av det. Enkelte interiørbilder finnes også hos Kirkesøk.

Kirken er omgitt av kirkegården, som er omgitt av en steinmur. Det står et bårehus / servicebygg på parkeringsplassen. Gravsøk kan utføres her.

Rømskog har kirkeadministrativt samarbeid med Marker og Aremark. Det var bispevisitas i Marker prestegjeld i august-september 2009. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Østfold (Riksantivariatet / Land og Kirke: Oslo, 1959), bind 2, s. 70-75 (også her)

  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 675
  • Kirkesøk
  • Rømskog menighet

Alternativ vinkel

Kirkegårdsport

Kirkegård

Vist 696 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder