Bakkerud gravlund

Bakkerud gravlund på Raufoss ligger øst for jernbanelinjen like sør for sentrum og ble tatt i bruk i 1999 som avlastning for Raufoss kirkegård. Gravlunden dekker 12 dekar og har plass til 507 kistegraver. Det er også plass til urnegraver, inkludert anonyme.

Stedet har ikke noe kapell (seremonibygg), men det opplyses hos Kirkelig fellesråd i Vestre Toten at det planlegges et livssynsnøytralt seremonibygg med 130-140 sitteplasser. For å se hvordan det ligger an, tar vi en titt hos kommunen. Behandling av økonomiplan i desember 2007 i formannskapet og kommunestyret (se s. 3 og 21 i sistnevnte) tyder på at byggingen utsettes noe, men det kan se ut til at det kan komme betydelige midler fra 2009 og utover. I desember 2008 antydes det avsetninger på hhv. 3 og 10 millioner i 2009 og 2010, men uten at det egentlig bevilges. I desember 2009 heter det: «Seremonibygg ved Bakkerud gravlund tas opp til behandling så snart Kirkedepartementet har klar statlig finansieringsordning for slike bygg.»

Blant tidligere utspill er ellers et forslag fra kirkevergen om å anlegge krematorium ved gravlunden (se Oppland arbeiderblads magasin i 2007), men det later til at Gjøvik forblir sentrum for kremasjon i Oppland.

På området ellers er det et klokketårn samt et bygg som formodentlig er mottak / bårehus / driftsbygning. Det er — enn så lenge — god avstand mellom radene i gravlunden, som også er skildret på side 31 i denne PDF-brosjyren.

Vist 627 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder