Øymark kirke

Øymark kirke ligger ved østbredden av Øymarksjøen, et lite stykke sør for Ørje. Øymark var tidligere egen kommune, men ble i 1964 slått sammen med Rødenes til Marker kommune med kommunesentrum i Ørje.

Kirkestedet er gammelt og var tidligere anneks til Aremark. En kirke viet til jomfru Maria ble visstnok oppført i 1353. Dette skal ha vært en steinkirke ifølge én kilde. Samtidig er det på 1600-tallet rapportert om en stavkirke. Om det reelt sett er to forskjellige kirker, eller om en av påstandene er gal, vites ikke, men kirken ble revet i 1725 og erstattet med en trekirke som brant i 1875, like etter at det ble installert ovner i den. Dagens kirke ble innviet i 1879 og står 50-60 meter vest for den gamle kirketomten. Det er en langkirke av tre (muligens laftet, men tårnet er i bindingsverk) med 350 plasser (noen kilder sier 500, men det var trolig tidligere), og kirken ble ifølge kallsboken oppført av gårdbruker Sven Eng og klokker Berg. Den har rektangulært skip, smalere, polygonalt avsluttt kor og vesttårn. Det er sakristi på nordsiden av koret, langs hele korets nordvegg. Kirken ble restaurert rundt første verdenskrig samt i 1961 og 1998.

Interiør og inventar er skildret i ord og bilder i verket Norges kirker. Her skal vi nøye oss med en kort oppsummering. Den gamle altertavlen ble reddet ut av kirken, men befinner seg nå på Folkemuseet. I stedet fikk kirken en nygotisk altertavle med en kopi av Tidemands bilde Oppstandelsen (fra Bragernes kirke). Prekestolen har fire fag, og den romanske klebersteinsdøpefonten (også reddet ut) er kalkformet. Når det gjelder orgel, er det ifølge kirkeleksikonet fra 1895, fra Olsen og Jørgensen. På menighetens nettsted står det at det ble kjøpt brukt fra Tistedal først på 1900-tallet, og at det ble restaurert og utvidet rundt 1970 og i dag er prestegjeldets beste orgel. Det har et nygotisk prospekt med fem piperekker. Kirken har to klokker fra 1877 fra det vi nå kaller Olsen Nauen. Det meldes at kirken fikk ny bønnekrukke julen 2011.

Kirkegården ble omgitt av steinmur i 1735 (som det for øvrig vokser gjøksyre på). Den ble utvidet i 1859 og i 1991. Et gravkapell ble innviet i 1930 og restaurert på begynnelsen av 1990-tallet. Ved parkeringsplassen står det er servicebygg. Begravelser for Ørje, som ikke har egen kirkegård, skjer her ved Øymark. Gravsøk kan utføres her.

Våren 2011 er det sendt ut anbudsinnbydelse for takarbeider her, så da får vi tro det er noe på gang.

Det var bispevisitas i Marker i august-september 2009. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Østfold (Riksantivariatet / Land og Kirke: Oslo, 1959), bind 2, s. 82-86 (også her)

  • Øymark menighet

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 676
  • Kirkesøk

Nordfra

Østfra

Vestportal

Gravkapell

Gravkapell

Servicebygg

Vist 1029 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder