Heensåsen kirke

Heensåsen kirke ligger i Hensåsen, i østre del av Vang kommune i Valdres, et stykke vest for Høre stavkirke og øst for Vangsmjøsi. Stedsnavnet ser for det meste ut til å skrives Hensåsen, mens det varierer noe for kirkenavnet (Norges kirker skriver det faktisk Henseåsen). Det dreier seg uansett om en langkirke i tre med ca. 200 plasser som ligger nær krysset mellom fylkesvei 293 og fylkesvei 302. Det er våpenhus i vest, og orienteringen er den vanlige, fra vest til øst.

Arkitekt var Johan Meyer, som senere ble professor ved NTH. Byggmester var Erik Eriksen, en norskamerikaner fra Øystre Slidre som hadde bygget flere kirker i USA. Kirken, som opprinnelig bar tittelen kapell, ble innviet den 17. september 1902. Dette var noen år etter kirkegården på nedsiden av fylkesvei 293, som ble innviet i 1895. Det hadde da i en årrekke vært arbeidet for kapell på stedet, som ligger et stykke unna hovedkirken i Vang, og en stund ønsket man å flytte Vang stavkirke — som likevel skulle erstattes med ny kirke — hit.

Kirken har rektangulært skip med våpenhus i vest og trappehus sør for vestenden. Koret i øst er rett avsluttet, og det er sakristi på nordsiden av det (delvis opprinnelig, senere forlenget østover med dåpsventerom). Det er takrytter på skipets møne. Kirken ble rehabilitert til 75-årsjubileet i 1977. Inne i kirken er det galleri i vest. Koråpningen er spissbuet, koret åpner seg mot skipet i sin fulle bredde, og korgulvet er et trinn høyere enn skipets gulv. Interiøret har vært malt om et par ganger. Malte dekorasjoner fra 1913 ble delvis overmalt i 1977.

Selve altertavlen er utført av Thorstein Verpilen og har et oppstandelsesbilde malt av Sara Kirkeberg Raugland i 1901, visstnok i kopi etter et amerikansk bilde. Prekestolen skal være utført av byggmester Erik Eriksens bror. Den har oppgang fra koret, og like ved siden av står en klokkerbenk. Det finnes også en lesepult. Døpefonten er åttekantet. Kirken hadde først harmonium, men fikk etter 1967 et orgel fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. De to klokkene ble støpt av O. Olsen & Søn i 1895 og hang opprinnelig ved kirkegården, men er overført til kirken. Interiør og inventar er skildret mer detaljert i «Norges kirker».

Nordvest for kirken står et bårehus fra 1977 der det også finnes et alter til seremonier.

I forbindelse med kirkens hundreårsjublieum utkom en jubileumsbok forfattet av Sigfred Hovda, som noen år senere fikk Kongens fortjenestemedalje i gull. Det var bispevisitas på stedet i mai 2011. En liten snutt fra en konsert i kirken er lagt ut på YouTube.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid Christie, Ola Storsletten og Anne Marta Hoff: Henseåsen kirke («Norges kirker» hos Norsk institutt for kulturminneforskning)

  • Sigfred Hovda: Heensåsen kyrkje 1902-2002 (Heensåsen sokneråd, 2002)

  • Wikipedia

  • Vang kirkelige fellesråd
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 579
  • Kirkesøk
Vist 1101 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Kjenner du noe til hven som er sogneprest her?

Ifølge Den norske kirkes nettsted er det Carl Ph. Weisser, og det fremgår at han også betjener Vang, Høre og Øye.

Utrolig hvor effektiv du er Jan-Tore, Du må ha en stor drivstoffutgift på å nå alle de kirkebyggene, bare du har lagt ut her.

Du er beundringsverdig. Jeg gleder meg hver gang du kommer med noe nytt,

Takker, sier som Svein – dette er historie for de fleste av oss.
Når det gjelder mitt spørsmål om sognepresten, var at sognepresten i min hjemstedkommune – flyttet til Valdres, mye tyder på at han har gått av – Vår alles Georg – som han gikk under – var en spesiell prest som sådann og fikk vel noen mot seg og noen med seg der han var. Takker for opplysningene du fremskaffet.

Takk, Svein og Kjell. Det blir noen kilometer, men jeg prøver å planlegge litt på forhånd og forlenger turene litt når jeg først er i et område likevel.

Da blir dette også en koselig hobby – og endel arbeid—flott

Fin kirke

Flotte bilder og flott med opplysninger

Annonse

Nye bilder