Åmot kirke

Det har vært kirke på Rena siden middelalderen, men inntil 1768 var kirkestedet ved den gamle prestegården, rundt en kilometer lenger nord. Da så kirken fra 1768 var moden for utskifting, ble det diskusjon om man skulle bygge i bindingsverk, som var vanlig for større bygg, eller laftet. Det sies at bygdas mektige ordfører Tollef Kilde fikk sin vilje gjennom, og det ble laftet. Den gamle kirken ble revet i 1899 og den nye oppført året etter. Innvielsen skjedde først i 1902. Kirken har 600 plasser.

Resultatet er et av de mest overdådige laftede byggverkene vi har, en korskirke i dragestil som også går under betegnelsen Tømmerkatedralen. Kirken ble tegnet av Henrik Bull mens hans popularitet var på sitt høyeste. (Tenk på Nationaltheatret, Historisk museum og Regjeringsbygget, altså Finansdepartementet. På Rena hadde han tegnet festivitets- og skolelokalet Trudvang, senere hotell, som brant i 1990.) Byggmester var Martin O. Bråten fra Åsnes.

Altertavlen og prekestolen ble laget av Peter Kastrud fra Fåberg i 1775 og er overtatt fra den tidligere kirken. Det fortelles at Kastrud studerte inventaret i sin hjemlige Fåberg kirke før han laget Åmot-inventaret.

Kirken har en klebersteinsdøpefont fra 1902 etter Bulls tegninger, men denne står nå plassert nær inngangen og er ikke i vanlig bruk. I stedet har man tatt i bruk den gamle døpefonten fra 1775-76 (med sølvfat fra 1777). Den forestiller en gutt som bærer selve kummen, og er ikke ulik andre slike fonter fra 1700-tallet.

I 1950 ble bl.a. et skap og to englefigurer fra gamlekirken satt inn i koret. Dessuten er et stort glassmaleri i jugendstil fra 1902 som tidligere prydet veggen bak altertavlen, flyttet til gravkapellet.

Orgelet ble bygget av Olsen & Jørgensen og er like gammelt som kirken. Det omtales i et intervju fra noen år tilbake som ganske slitt, og den kalde vinteren 2009/2010 har vært en ytterligere belastning, slik at det nå er nødvendig med omfattende restaurering.

Kirkeklokkene som brukes i dag, ble gitt til kirken i 1926 og kommer fra Olsen Nauen. NRK har lydopptak av dem. I tårnet henger også eldre klokker fra 1698 og 1772.

Kirken er omgitt av kirkegården, og i utkanten av denne står Renas gamle brannstasjon. Bak kirken står gravkapellet, også det tegnet av Henrik Bull (i 1905) og laftet. Det ble innviet i 1915, og tømmeret er for det meste fra gamlekirken. Det står godt til kirken og er noe enklere i detaljene.

Det er publisert andre bilder i denne sonen av kirken og gravkapellet.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Vestfra

Gravkapellet

Rena gamle brannstasjon — I utkanten av kirkegården

Altertavlen

Prekestolen

Døpefonten fra 1775-76

Orgelet

Vist 1568 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott billedserie

Så flotte bilder og flott med interiørbilder

Annonse

Nye bilder