Røn kirke

Det skal ha vært kirke på Røn siden middelalderen, men det er mulig det har vært sammenblanding med Fyrstro stavkirke eller kanskje til og med Øde/Øye stavkirke (der Øyjar kapell nå står). Dagens kirke på Røn gårds grunn ble tatt i bruk i 1748 og innviet den 24. februar 1749. Den har 137 plasser (ifølge Norges kirker; Wikipedia og kirkeleksikonet opererer med 120).

Det er en laftet langkirke med rektangulært skip og smalere, rett avsluttet kor. Kirken har sakristi (fra 1920-tallet; egentlig delt i tre rom) i korets østlige forlengelse og våpenhus (muligens fra tidlig 1800-tall) vest for skipet. I vestenden av skipet er det orgelgalleri. Kirken er utvendig og innvendig kledd med stående panel. Ved byggingen skal det ha vært benyttet materialer fra både Fystro og Øde/Øye, og inntil 1863 stod en portalvange fra Fystro (eller Øde) med ranke- og dyreornamenter over inngangsdøren, men denne er nå i Universitetets oldsaksamling (Kulturhistorisk museum). Dagens vinduer skal stamme fra arbeider i 1860. Planer om nytt våpenhus ble utarbeidet i 1955, men aldri gjennomført. Takhjelmen har kirken trolig hatt så lenge den har stått, men det har vært skiftet hette, og «Norges kirker» avbildet i sin tid også en tidligere versjon.

Innvendige farger stammer fra 1963, etter forslag fra Finn Krafft. Altertavlen ble omtalt som ny i 1790 og skal etter tradisjonen ha vært snekret av Sjugurd Embrigtsson Åberg, som også kalles «Kvite-Sjugurd», og malt av Ola Hermundsen Berge. Døpefonten er i kleberstein, antageligvis fra Gudbrandsdalen fra siste halvdel av 1100-tallet. Den står på en fot som ble anskaffet ved restaureringen i 1963 og har et lokk som muligens er fra 1300-tallet. Den opprinnelige prekestolen er gitt til Øyjar kapell og ble i 1925 erstattet med en prekestol (datert til 1920 i kirkeleksikonet, som tilskriver den Knut Fauske). Orgelet står på et eget galleri i vest og er fra 1992, bygget av Henrik Brinck Hansen. Orgelhuset ble tegnet av Ole Øvergaard og Lars Backer og stammer fra et eldre orgel. Kirken har to klokker, den ene fra middelalderen, den andre fra 1823. «Norges kirker beskriver bygg, interiør og inventar mer detaljert.

Kirken er omgitt av kirkegården, som ble opparbeidet (eller satt i stand) i forbindelse med kirkebyggingen. Den ble utvidet i 1844 og 1918. Kirkegården er omgitt av hvitt stakittgjerde, og i vest er det et portoverbygg av en type som er relativt utbredt i Valdres. Utenfor kirkegården, på sørsiden, står det et kombinert bårehus (underetasje) og kirkestue (overetasje) oppført i 1986. Dette bygget avløste et tidligere servicebygg (fra ca. 1935), som altså ble revet.

Kilder og videre lesning:

Vestfra

Portal med overbygg

Utsikt fra kirkegårdsportalen

Vestdøren

Bårehus (nederst) og kirkestue (øverst)

Vist 1073 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Vakre bilder

Det var pent vær.

Flotte bilder og … fint med detaljer

Annonse

Nye bilder