Nordre Trysil kirke

Jordet, knapt halvannen mil nord for kommunesenteret Innbygda, har Trysils nyeste kirke. Den ligger i et område i skogen like ved tettstedet med adkomst fra fylkesvei 215. Her ble det anlagt kirkegård i 1992 med et klokketårn der kirken nå står. Klokketårnet er siden flyttet til urnelunden, og stedet har fått den kirken vi nå ser, som ble innviet av biskop Rosemarie Köhn den 26. november 2000. (Likevel opplyses det at grunnsteinsnedleggelsen var 3. september og byggeperioden 7,5 måneder, så det er mulig at innvielsen skjedde før ferdigstillelsen.) Arkitekt var Anders Gunnestad fra Hamar, og Nymoen og Joten Bygg i Engerdal var entreprenør. Kirken har 210 plasser og orgelgalleri i vest. Det er også eget rom for dåpsbarn i vest.

Undertegnede har ikke studert kirken innvendig, men følgende opplyses på et informasjonsoppslag utenfor kirken: Østveggen er utsmykket av Dag Trygve Hansen fra Søre Osen. Døpefonten og sokkelen i alterbordet er laget av granitt fra Rømolia i Nordre Trysil. Lesepulten og bordet i bønnealteret er laget av Oddbjørn Johansen fra Slettås. Keramikk til bønnealteret er laget av Ørnulf Bast og messehagel og sidetekstiler av Vera Woll Godahl. Orgelet (Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk, 1965) kommer fra Øvre Vang kirke og er restaurert av Lars Leeteng fra Ljørdalen. Og slik kunne vi fortsette å ramse opp inventar som er besørget av lokale enkeltpersoner og foreninger. Interesserte henvises til kildene.

Gravplassen ble som nevnt innviet før kirken. Den ble prosjektert av landskapsarkitekt Per Anders Rundfloen og strekker seg vestover fra kirken, med urnelund og støpul helt i vest.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Og en til

Og en til

Og en til

Urnelund med støpul

Støpul

Vist 1027 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder