Filadelfiakirken Oslo

Filadelfia Oslo i Sankt Olavs gate 24 er første menighet i Oslo som ble tilsluttet pinsebevegelsen. Den ble formelt dannet i 1916, etter at bevegelsen var kommet til Norge i 1907. (Evangeliesalen Berøa er riktignok eldre, men sluttet seg til pinsebevegelsen først i 1939.) Menigheten er også landets største pinsemenighet og har ifølge pinsebevegelsens nettsted 1825 medlemmer og 538 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Bygget som menigheten holder til i, kalles nå «Filadelfiakirken». Bygget ble tegnet av Ahasverus Vejre og stod ferdig i 1938 (innviet 28. august ifølge Oslo byleksikon). Fasaden ble betydelig endret ved en oppussing i 2010-13. Tidligere stod det FILADELFIA med store bokstaver over inngangen; nå står det «Filadelfiakirken» et stykke opp på veggen samt med mindre bokstaver på glassdørene som fører inn til lokalet. Storsalen har ifølge byleksikonet rundt 1200 plasser, men det var altså før ombygging. Bygget inneholder ellers blant annet kafé.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 147

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 164
  • Menighetens nettsted
  • Wikipedia om Filadelfia Oslo

Før

Etter

Vist 1283 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder