Salem Åros

Salem Åros er like nord for tettstedet Åros i Røyken kommune. Bygget huser en
pinsemenighet som ifølge pinsebevegelsens nettsted har 175 medlemmer og 62 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Vist 506 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder