Åros kirke

Åros kirke i Røyken kommune minner i sitt ytre ikke så rent lite om Filtvet kirke i nabokommunen Hurum. Og det er ingen tilfeldighet, for arkitekten er den samme, nemlig Alfred Christian Dahl. Opprinnelig var det ment å være et bedehus, på grunn fra gården Lille Åros, gitt av Fredrik Flater. Innen man var ferdig, hadde man imidlertid gjort kapell av det, og det ble innviet den 28. juli 1903. I dag har bygget sitt eget sogn og tituleres som kirke.

Kirken er en laftet langkirke med 150 plasser, ifølge Kirkesøk, mens det ifølge fellesrådet bare er hundre plasser. Skipet er rektangulært, koret omtrent kvadratisk og noe smalere, og bygget har tegltekket saltak. Det er sakristier på begge sider av koret og våpenhus i vest. Tårnet er en takrytter nær vestenden av skipet. Under kirken er det bårehus med utgang i nord. Kirken slik den fremstår i dag, er et resultat av endringer etter planer av Ragnar Nilsen i 1963-65, da bygget fikk utvendig tømmermannsbekledning. Veggene er beiset på innsiden.

Bondeblått går igjen i en god del interiør og inventar. To tidligere altertavler er erstattet med et alterkrusifiks skåret av Anthon Røvik, og det er et vindu med glassmalerier på fondveggen i koret, utført av Arne Strand. Disse er fra oppussingen i 1963-65 og erstattet tidligere glassmalerier. Et tidligere alterbilde av Jesus i Getsemane malt av Paul Widerøe henger på korets nordvegg. Kirken har en åttekantet døpefont i tre og en prekestol i samme stil. Nye benker ble installert i 1963-65. På orgelgalleriet i vestenden står det et Jørgensen-orgel fra 1965 (6 stemmer, 2 manualer). Nåværende kirkeklokke er fra 1907 fra O. Olsen & Søn.

Kirken med inventar er beskrevet mer detaljert i Norges kirker. Fellesrådet hadde tidligere en detaljert beskrivelse, men deres nettsted er p.t. under omlegging. Når det er ferdig oppdatert, vil det også ha kart over kirken og kirkegården.

Kirkegården ble innviet i 1916 og utvidet i 1941. Fellesrådet har utarbeidet en PDF-brosjyre om kommunenes kirkegårder.

Det var bispevisitas i Røyken i januar 2013. Kirkebladet skal i prinsippet kunne leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Buskerud (Riksantikvaren / Gyldendal: Oslo, 1986), bind 2, s.  58-60 (også her)

  • Røyken kirkelige fellesråd

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 544
  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Idébanken om enkelte kirkeforhold i Røyen og Hurum (PDF)
Vist 1117 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

En fin kirke

Annonse

Nye bilder