Misjonskirken (Oslo)

Hva er Misjonskirken? En gruppe på Oslo katedralskole har forsøkt å forklare det her. Kirkebygget ligger i Slemdalsveien 1, på hjørnet av Harald Hårfagres gate. Vi er på Majorstuen, og det var trikkestall her for noen år siden. Det nye bygget er tegnet av Odd Kjellhov i arkitektfirmaet Jarle Berg, og kirkebygget ble innviet i 1986. Det inngår i en bygård som ellers huser bl.a. Norges Apotekerforening samt boliger. Hjørnet er kuttet 45 grader og viser et kors og tittelen «Misjonskirken» på en relativt stor flate samt «Den evangeliske forsamling» på takutspringet over døren. Korsets utforming er forresten påfallende lik tilsvarende på Salemkirken i Sannergata, som er tegnet av samme arkitekt.

Forsamlingssalen har 300 plasser. Menigheten, som ble grunnlagt i 1910, har ca. 150 medlemmer. Den har eget nettsted.

Hovedkilder:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 149

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 364
Vist 639 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder