Vår Frelsers ortodokse kirke

Vår Frelsers ortodokse kirke er det tidligere gravkapellet på Vår Frelsers gravlund (nær den sørligste av portene mot Akersveien). Menigheten som holder til her, heter Hellige Olga menighet og er tilsluttet Moskva-patriarkatet. Menigheten ble stiftet i 1996 og holdt til 2003 til i leide lokaler. Det nåværende kirkebygget, som leies ut av Kirkelig fellesråd i Oslo, ble vigslet i 2004.

Menigheten skriver litt om kirkebygget her, og skriver også om annen virksomhet på sitt nettsted. Blant annet drives det russisk skole.

Menigheten har ifølge egne anslag over 1800 medlemmer. Wikipedia opererer med tallet 500.

I Oslo finnes dessuten en ortodoks kirke tilknyttet patriarkatet i Konstantinopel: Hellige Nikolai kirke.

Det finnes flere temaartikler om Den ortodokse kirke i Wikipedia. Denne kan være et aktuelt utgangspunkt.

Kilder og videre lesning:

Vist 2001 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder