Ryenberget kirke

Ryenberget kirke og skole tilhører Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), som er et annet frikirkesamfunn enn Den evangelisk-lutherske frikirke. Mer om det i Wikipedia.

DELK har hjemmeside her, og Ryenberget menighet har hjemmeside her. Skolen har hjemmeside her og er også omtalt i Wikipedia.

Kirken og skolen holdt til i Sankt Olavs gate 12 fra 1910 til 1986. Anlegget på Ryenberget ble bygget i 1987 og er tegnet av Arne Sæther. Skolen ble påbygget i 1993-94 etter tegninger av Sigmund Skeie. Et nytt tilbygg åpnet i 2003.

Andre kilder:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 140

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 476
Vist 721 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder