Tingelstad nye kirke

Tingelstad kirke — som gjerne kalles Tingelstad nye kirke — avløste to kirker: Grinaker og Tingelstad gamle kirke (også kalt Sankt Petri). Bakgrunnen var at disse to, som hver hadde drøyt hundre plasser, var blitt for små i en tid da det krevdes at 30 prosent av menigheten skulle få plass i kirken en søndag. Først ville man bygge den nye kirken ved en av Grinakergårdene. Så oppstod uenighet, og kirken ble besluttet lagt til en tomt som bestod av 3 dekar fra gården Rækken og 9 dekar fra Rækkenenga. Til å tegne kirken hyret man inn ingen ringere enn radarparet Schirmer og von Hanno, og muringen ble utført av murmester Herrman Frang. Kirken ble innviet den 5. desember 1866.

Vi har å gjøre med en nygotisk langkirke i teglstein. Kirken hadde ved innvielsen 750 plasser. Kirken har gallerier. Disse var en stund vedtatt revet, men etter mye om og men er de blitt stående. Ellers er det gjort enkelte endringer i bygget gjennom årene. For eksempel var tårnet opprinnelig tekket med skifer. Dette ble byttet ut med kobberplater i 1925. Elektrisk belysning ble installert i 1929.

Istedenfor altertavle er det nå glassmalerier i vinduet på korets fondvegg. Den øvre delen ble malt av Borgar Hauglid i 1935 og forestiller den seirende Kristus. Den nedre halvdelen, «Lovprisning for tronen og lammet», er ved Veslemøy Nystedt Stoltenberg og kom på plass til jubileet i 1991. Før dette var det en altertavle her, som man kan se på gamle bilder. Selve alterbildet, som viser nedtagelsen fra korset, henger nå ved inngangen til barnesakristiet.

Mye av inventaret ellers er overført fra Grinakerkirken — stavkirken som ble ombygget til korskirke på 1700-tallet. Ikke minst er det som er laget av Nicolai Larsen Borg, berømt. Borg var sønn av Lars Borg og blant pionerene innen akantusskurd på Østlandet og i landet som sådan. Det later til at Grinakerkirken fikk sin prekestol, døpefont og korskranke rundt 1720, og disse samt de to treskulpturene Velstanden og Rettferdigheten er Borg-verker som er overført til Tingelstad-kirken. Bortsett fra den rike akantusskurden er et påfallende trekk ved himlingene over prekestolen og døpefonten en rekke englefigurer som representerer håndverkere og musikere. Over prekestolen finnes det til og med en engel med nebbtang. Korskranken står for øvrig som kroning på orgelet. Frederik IVs kongemonogram er byttet ut med en engel.

Overført fra Grinakerkirken er også en alterkalk og disk, en brødeske i sølv, en kiste til kirketekstiler, et døpefat, to lysekroner, to vegglampetter, to lysestaker av tinn, en stol og en klokke. Dessuten er den minste av de to kirkeklokkene fra Grinaker. Den største ble støpt til kirken i 1866. Orgelet er et Jørgensen-orgel fra 1953.

Kirken er omgitt av kirkegård. Det er ikke frittstående gravkapell. Dette er lagt til kjelleren i selve kirkebygget, og det er barnesakristi i etasjen over.

Kilder og videre lesning:

Vestfra

Kirkegårdsport

Mot kirken

Vestportalen

Kirkerom

Alter

Prekestol

Akantus på prekestolen

Døpefont

Prekestolhimling

Engel med nebbtang på prekestolhimling

Døpefonthimling

Orgel

Rettferdigheten

Velstanden

Alter og glassmalerier

Det gamle alterbildet: Nedtagelsen fra korset

Sett fra gamlekirken — Foto: Anne M. Egge

Vist 1010 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

En Nydelig kirke med mange fine detaljer inne. Flott Jan-Tore

Kjempeflott Jan-Tore. For en jobb du gjør. Vet du om det innvendige er restaurert på et tidspunkt. Jeg har en kirkebenk, som etter sigende stammer fra Tingelstad kirke

Susanne: Det dumme er at jeg ikke tok skikkelige notater på disse detaljene da jeg var på omvisning. Ellers kanskje jeg har en skriblet lapp nedi haugen her et sted. Bortsett fra at de gjorde om fondveggen i koret ved installeringen av begge de to glassmaleridelene (1935 og 1991), ville jeg tippe — uten at jeg vet det sikkert! — at de mest sannsynlige tidspunktene for å kvitte seg av med én eller flere gamle benker er ved restaureringene i 1966 og 1991. Men det står ikke konkret i jubileumsheftet for noen av årstallene. Derimot beskrives f.eks. uenigheten omkring rivingen av galleriene i 1966. En mulighet er at de bare fjernet et par benker foran og gjorde om litt på alterpartiet for å få bedre plass — kanskje i 1991?

Tusen takk for utfyllende svar Jan-Tore:o)

Veldig fin kirke og detaljbilder, mye kunst i kirkene våre

Annonse

Nye bilder